Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

 

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy wykonywane są alternatywnie zamiast pomiarów natężenia oświetlenia ogólnego ( w każdej nowo utworzonej instytucji bądź firmie, w przypadku jakichkolwiek zmian w rozmieszczeniu opraw oświetleniowych oraz okresowo co 5 lat , w celu sprawdzenia czy wszystkie wymagania normy są spełnione).

 

Głównym zadaniem pomiarów oświetlenia stanowiskowego jest sprawdzenie jakości zamontowanych opraw i ich dostosowania do warunków pracy zgodnych z wymogami PN.

 

Pomiar oświetlenia stanowiskowego przeprowadzany jest na płaszczyźnie roboczej.

Wykonujemy minimum trzy pomiary na każdym stanowisku pracy.

 

Pomiary dokładne sprawdzają:

  • natężenie oświetlenia w lx

  • równomierność oświetlenia na stanowisku

  • wskaźnik oddawania barw Rₐ

  • ocenę wskaźnika olśnienia UGR˪

  • zgodność z przepisami i normą

 

 

Następnie wykonywany jest protokół z pomiarów natężenia oświetlenia w wersji komputerowej, (bindowane na gorąco, ew. wer. elektroniczna).


Do dokumentacji dołączamy świadectwo wzorcowania użytych mieników (luksomierzy) + uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych (patrz zakładka - uprawnienia).

 

 

 

pomiary natężenia oświetlenia – pomiary oświetlenia – pomiary oświetlenia na stanowisku pracy – pomiar równomierności oświetlenia – protokoły z pomiarów – przeglądy oświetlenia awaryjnego – przeglądy i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego – Dolny Śląsk - Wrocław

 

Ruslan pomiary oświetlenia

Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.