Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego

 

Pomiary natężenia oświetlenia powinny być przeprowadzane w każdej nowo utworzonej instytucji bądź firmie, w przypadku jakichkolwiek zmian w rozmieszczeniu opraw oświetleniowych oraz okresowo co 5 lat (zaleca się co dwa lata pkt. 3.1 PN), w celu sprawdzenia czy wszystkie wymagania normy są spełnione.

 

Głównym zadaniem pomiarów jest sprawdzenie stanu technicznego zamontowanych opraw oświetleniowych i zgodności parametrów oświetlenia badanych pomieszczeń z obowiazującymi przepisami i normą.

 

W protokole z pomiarów znajdują się średnie pomierzone wartości oświetlenia, wartości minimalnego natężenia oświetlenia wymaganego przez PN oraz ocena zgodności z przepisami i normą .

 

 

Protokół zawiera:

 

  • pomiary natężenia oświetlenia  Esr

  • wartość oświetlenia wg normy Epn

  • wskaźnik oddawania barw Ra

  • oszacowanie wskaźnika olśnienia UGR˪

  • minimalne natężenie oświetlenia Emin

  • współczynnik & wyliczony

  • ocena zgodności oświetlenia z PN

  • świadectwa wzorcowania przyrządów

  • uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych (patrz zakładka uprawnienia).
  • wnioski i ew. zalecenia dot. pomiarów oświetlenia

 

 

Następnie wykonywany jest protokół z pomiarów natężenia oświetlenia w wersji komputerowej, (bindowane na gorąco, ew. wer. elektroniczna).


Do dokumentacji dołączamy świadectwo wzorcowania użytych mierników (luksomierzy) + uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych (patrz zakładka - uprawnienia).

 

 

 

 

pomiary natężenia oświetlenia – pomiary oświetlenia – pomiary oświetlenia na stanowisku pracy – pomiar równomierności oświetlenia – protokoły z pomiarów – przegląd i pomiary oświetlenia awaryjnego – przeglądy i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego – Dolny Śląsk - Wrocław

 

Ruslan pomiary oświetlenia

Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.