Normy

 

Najważniejsze Przepisy regulujące kwestię oświetlenia to:

 

 

 

Normy:

 

  • PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

  • PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.

  • PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

  • PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.

 

 

 

 

Normy mające zastosowanie przy przeglądach i pomiarach oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

 

  • PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

  • PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlania awaryjnego

  • PN-G 02600:1996. Ochrona pracy w górnictwie. Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.

  • PN-G 02601:1999. Ochrona pracy w górnictwie. Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych. Podstawowe wymagania i badania.

  •  rozp. MSWiA z 7-06-2010r. (Dz.U. Nr 109 poz. 719) + rozp. MSWiA z 12-03-2009r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461)

 

Działalnością obejmujemy takie miasta jak: Wrocław, Oława, Środa Śląska, Trzebnica, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Oborniki Śląskie, Brzeg, Opole, Wałbrzych, Lubin, Prochowice, Polkowice, Jelcz Laskowice, Miękinia, Świdnica, Oleśnica, Wałbrzych, Strzelin, Bielany Wrocławskie, Legnica, 

 

pomiary natężenia oświetlenia – pomiary oświetlenia – pomiary oświetlenia na stanowisku pracy – pomiar równomierności oświetlenia – protokoły z pomiarów – przegląd i pomiary oświetlenia awaryjnego – pomiary i przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego – Dolny Śląsk - Wrocław

Ruslan pomiary oświetlenia

Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.