Uprawnienia

 

 

Posiadamy uprawnienia pomiarowe E, D i dozoru nad pracami kontrolno- pomiarowymi (wpis dodatkowy) wymagany do zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonych pomiarów.

 

 

 

 

 

 

pomiary natężenia oświetlenia – pomiary oświetlenia – pomiary oświetlenia na stanowisku pracy – pomiar równomierności oświetlenia – protokoły z pomiarów – przeglądy i pomiary oświetlenia awaryjnego – pomiary i przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego – Dolny Śląsk - Wrocław

 Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.